Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

NABORY NA GRANTY DO 12 CZERCA!!! - Fotorelacja ze spotkania w Świerczowie oraz przykładowy wniosek o powierzenie grantu

Już tylko do 12 czerwca można składać wnioski na granty zgodnie z zakresami tematycznymi podanymi w ogłoszeniach nr 1-4/2017/G umieszczonych na naszej stronie internetowej: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html. 

Poniżej zamieszczamy przykład wypełnionego wniosku o powierzenie grantu:

DOCXPrzykładowy projekt grantowy.docx (39,74KB)

Fotorelacja ze spotkania w Świerczowie w dniu 05.06.2017 r.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów