Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja Zarządu Stowarzyszenia nt. odstapienia od konkursów grantowych

W wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach  konkursów na wybór grantobiorców, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak:

Uchwałą nr 16/2017 z dnia 22.06.2017 r.  podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego nr 1/2017/G ogłoszonego w dniu 15.05.2017 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia, przeprowadzonego w związku z przystąpieniem do realizacji projektu grantowego pod nazwą „promocja obszaru LGD”.

PDF201706301531.pdf (823,47KB)

Uchwałą nr 17/2017 z dnia 22.06.2017 r.  podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego nr 2/2017/G ogłoszonego w dniu 15.05.2017 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia, przeprowadzonego w związku z przystąpieniem do realizacji projektu grantowego pod nazwą „innowacyjne formy spędzania wolnego czasu”.

PDF201706301531.pdf (823,47KB)

Uchwałą nr 18/2017 z dnia 22.06.2017 r.  podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego nr 3/2017/G ogłoszonego w dniu 15.05.2017 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia, przeprowadzonego w związku z przystąpieniem do realizacji projektu grantowego pod nazwą „akcje edukacyjne i integracyjne”.

PDF201706301532.pdf (836,24KB)

Uchwałą nr 19/2017 z dnia 22.06.2017 r.  podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego nr 4/2017/G ogłoszonego w dniu 15.05.2017 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia, przeprowadzonego w związku z przystąpieniem do realizacji projektu grantowego pod nazwą „organizacja imprez specyficznych LGD”.

PDF201706301532-1.pdf (789,71KB)

W związku z tym operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach niniejszych naborów nie będą poddana ocenie Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz nie będą realizowane dalsze etapy konkursu.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów