Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury" - Dom Ludowy w Lubszy

Obiekt wybudowany w 1707 roku (przebudowywany 1823, 1864, 1957) jako budynek mieszkalny dla organisty i jednocześnie nauczyciela w szkole. Pierwszym mieszkańcem był Jarosław Jaroszewicz. W 1819 roku posadę nauczyciela objął Lompa. Założył on przyszkolny ogród botaniczny. W 1823 roku drewniana część budynku, w którym znajdowała się szkoła rozebrano i dostawiono część murowaną. Lompa pracował  tu do 1851 roku, kiedy to został zwolniony. Przyczyną zwolnienia był zatarg z przełożonym, proboszczem, który był jednocześnie powiatowym inspektorem szkolnym. Zmuszony do opuszczenia mieszkania przeniósł się do pobliskich Woźnik. W 1864 roku do szkoły dobudowano jeszcze jedną część, w której urządzono mieszkanie dla drugiego nauczyciela. W latach 30-tych XX wieku, w związku z rozwojem Lubszy, szkołę przeniesiono do nowego budynku, a stary przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli. W sierpniu 1931 roku na fasadzie domu umieszczono tablicę upamiętniającą Lompę. Zdjęta w czasie okupacji hitlerowskiej, umieszczona ponownie w 1957 roku.

Budynek jest jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Brak jest elementów architektonicznych.Obiekt obecnie jest nieużytkowany, w dobrym stanie technicznym.

Źródło: http://www.wozniki.pl

dawna_szkola_lubsza.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów