Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z GRANTÓW W NAMYSŁOWIE!!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące zbliżających się naborów dot. projektów grantów. Spotkanie odbędzie się 5 lipca (tj.środa) o godzinie 15:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie!

plakat granty.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów