Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji programu grantowego „Tu Mieszkam Tu zmieniam"

Zachęchamy do udziału w trzeciej edycji programu grantowego Tu Mieszkam Tu zmieniam " organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK. Program daje szanse lokalnym fundacjom, stowarzyszeniom oraz społecznikom na otrzymanie jednego ze 100 grantów, którymi chcą wesprzeć najciekawsze projekty lokalne.

PDFlist_TMTZ.pdf (515,78KB)
PDFRegulamin-konkursu-TMTZ-wersja-ostateczna-1.pdf (239,38KB)
 

 

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów