Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury"- Smogorzowska Legenda

Na północno-zachodnim krańcu Opolszczyzny, siedem kilometrów od Namysłowa, leży Smogorzów. To najstarsza i niegdyś najsłynniejsza miejscowość ziemi namysłowskiej. Dawną sławę zawdzięcza zapisom kronikarskim Jana Długosza. Według jego ''Roczników'' Smogorzów był pierwszą siedzibą biskupów śląskich, którą dopiero za czasów Kazimierza Odnowiciela trwale ulokowano we Wrocławiu. W innym jego dziele, ''Żywotach biskupów wrocławskich'', przeczytamy również, że w Smogorzowie Mieszko I ufundował pierwszą śląską katedrę, a obok niej stanęła za Chrobrego ''Prima Scola Silesiorum'' z przyszkolną biblioteką.

 Miejscowa legenda mówiła również o działalności misyjnej pierwszego biskupa śląskiego Gotfryda, o jego walce ze smokiem.

 „Jak wieść niesie, w Smogorzowie przebywał smok ludzi pożerający, stąd też tam przysłowie utrzymało: W Smogorzowie był smok, kiedy ten ryczał, ludzie w Głuszynie (wsi o milę odległej) byli głuszy i aż do Rychtala go słyszeli. Dotychczas zachowały się tu jeszcze nazwy: smocza jama, smoczy staw, smoczy chodnik... Według tradycji jaka się powszechnie dotychczas w Smogorzowie utrzymywała, Godefryd biskup przybywszy z Włoch do Smogorzowa zastał tamtejszy zamek czarnym suknem okryty, mieszkańców zaś w wielkiej żałobie. Na zapytanie, co by to znaczyć miało, odpowiedziano mu: Smokowi, bożyszczowi tutejszemu, jużeśmy wszystkie nasze dzieci ofiarowali, on zaś na tym nie poprzestawając żąda jeszcze ostatniego dziecięcia naszego państwa i to jest przyczyną tej żałoby. W trzech dniach chcę was od smoka uwolnić, jeżeli w tego Boga wierzyć chcecie, w którego ja wierzę. Otrzymawszy obietnicę, poszcząc i modląc się przez trzy dni, zwyciężył Godefryd smoka, że u nóg jego leżał. Państwo i lud przyjęło wiarę chrześcijańską”.

źródło: http://opolskie.regiopedia.pl/wiki/smogorzow-wojewodztwo-opolskie-historia

SM_Smogorzów_kościół_Jana_Chrzciciela_(12)_ID_611108.jpegsmok-plotno-pawel-zych.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów