Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Zapraszamy na Stobrawski Zielony Szlak" - Zalew Michalice

Zalew Michalice to sztucznie utworzony zbiornik retencyjny,usytuowany pomiędzy Michalicami a sąsiednią wsią – Józefkowem.

Zbiornik leży półtora kilometra na północ od Namysłowa na rzece Widawie. Długość zbiornika to 3 kilometry licząc od ujścia rzeki w pobliżu Kowalowic, aż do tamy. Powierzchnia lustra wody wynosi 93ha przy stanie najniższym, a przy stanie najwyższym woda obejmuje 95.6 ha. W   najszerszym miejscu (północno-wschodnia część jeziora) ma ok. 300m., głębokość natomiast:   najmniejsza - 1.5 m., największa - 3 m. Gnieżdżą się tam też czajki oraz brodziec krwawodzioby. Można tu zaobserwować sporo mniej lub bardziej ciekawych gatunków, które nigdy wcześniej,  tzn. przed powstaniem tego miejsca, nie były tu notowane.

Po raz pierwszy zbiornik został napełniony pod koniec stycznia 2001 roku. Mniej więcej w najszerszym jego miejscu,  usytuowane są dwie wyspy liczące po kilkadziesiąt metrów kwadratowych każda. Obecnie, są  one głównie miejscem odpoczynku kaczek  w trakcie ich wiosennego i jesiennego przelotu.

Wokół zbiornika powstają gospodarstwa agroturystyczne oferujące nie tylko noclegi, ale również wypożyczanie sprzętu do uprawiania sportów wodnych. Szczególnie dobre warunki sprzyjają uprawianiu windsurfing. Wędkarze, którzy zaopiekowali się zbiornikiem, systematycznie zarybiają akwen. Wokół lustra wody można więc często spotkać miłośników wędkowania, bo różnorodność gatunków ryb skłania, by również w ten sposób spędzać czas wolny w tym miejscu.

 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalew_Michalicki

http://www.namyslow.pl/287/234/zbiornik-w-michalicach.html

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów