Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Już wkrótce nabory!

UWAGA! JUŻ WKRÓTCE NABORY  NA WSPARCIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH!

WSPARCIE ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH:

  •  DO OKOŁO 100 TYS. W FORMIE REFUNDACJI PO ROZLICZENIU PROJEKTU
  •  DO 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
  •  KONIECZNE UTRZYMANIE CO NAJMNIEJ 1 MIEJSCA PRACY I UTRZYMANIE GO PRZEZ CO NAJMNIEJ 3 LAT

wsparcie podmiotów.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów