Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Wnioskodawco - zostało mało czasu!

Przypominamy, że  do 01.09.2017 do godziny 1200 przyjmowane są wnioski o powierzenie grantów, zgodnie z zakresami podanymi w ogłoszeniach 5-9/2017/G z dnia 06.07.2017 r.  Niezbędne dokumenty znajdują się na naszej stronie internetowej: http://stobrawskiszlak.pl/1245/granty.html. w zakładce o naborach: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html

Wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia wniosku w biurze LGD oraz do udziału w indywidualnych konsultacjach dotyczących omówienia ich. W celu umówienia się na spotkanie w siedzibie biura LGD należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Data oraz godzina konsultacji zostanie ustalona telefonicznie. Formularz zgłoszeniowy: http://stobrawskiszlak.pl/1313/zapraszamy-do-zglaszania-sie-na-inywidualne-konsultacje.html

plakat granty.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów