Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać? Dołącz do akcji Masz Głos i weź udział w bezpłatnych szkoleniach!

Szanowni Państwo,
Fundacja im. Stefana Batorego po raz kolejny rozpoczyna nabór do akcji Masz Głos, która jest jedyną ogólnopolską akcją angażującą mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy.

Od 2002 roku akcja objęła 680 (27 %) gmin w całej Polsce. Wzięło w niej udział 2260 uczestników.

Szkolenia są bezpłatne i otwarte – aby wziąć w nich udział, nie trzeba dołączać do akcji. Szkolenia będą odbywać się przez 
cały wrzesień, a ich uczestnicy będą mogli zdobyć merytoryczną wiedzę o tym jak prowadzić lokalne działania. Udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. (Lista wszystkich szkoleń: https://www.maszglos.pl/szkolenia-wojewodzkie/).

W ubiegłym roku uczestnicy Akcji organizowali w swojej okolicy miejsca spotkań, nadawali ulicom nazwy, odnawiali istotne dla nich miejsca, 
odkrywali ważne postaci ze swoich okolic. Współpracowali też z władzami przy wprowadzaniu i realizacji budżetów obywatelskich, przyjmowaniu 
uchwał o inicjatywie lokalnej czy organizacji konsultacji społecznych.

Warto, aby w tym roku w akcji udział wzięli również mieszkańcy i mieszkanki wspólnie z władzami lokalnymi!

Co daje udział w akcji Masz Głos?

  *      Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, który pomaga m.in. w
    planowaniu i realizacji działań.
  *      Dostęp do wiedzy, porady eksperckich, darmowych publikacji,
    szkoleń np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu
    diagnozy lokalnej.
  *      Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji z
    całej Polski.
  *      Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym,
    w relacjach z mieszkańcami, władzami oraz w kontaktach z mediami.
  *      Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne.
  *      Możliwość otrzymania minigrantu.
  *      Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i udział w uroczystej
    gali wręczenia w Warszawie

Co władzom daje udział mieszkańców w akcji Masz Głos?

  * Budowanie pozytywnych relacji władz z mieszkańcami
  * Rozwój gminy płynący z merytorycznego i organizacyjnego wsparcia
    organizacji, grup i instytucji biorących udział w akcji
  * Kontakty z gminami z całej Polski
  * Szansę na zdobycie, wspólnie z mieszkańcami, nagrody Super Samorząd
    wspólnie i udział w uroczystej gali wręczenia w Warszawie

Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl <http://www.maszglos.pl>; w zakładce Dołącz do akcji.

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje 
publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z władzami 
samorządowymi.

Udział w akcji jest bezpłatny.

masz glos.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów