Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie Grupy roboczej ds. Powołania Reprezentacji Seniorów przy Samorządzie Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym powołaniem Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski w Opolu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w pracach grup roboczych ds. powołania reprezentacji seniorów przy samorządzie województwa opolskiego. Celem spotkań jest wypracowanie zasad powołania i funkcjonowania Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach 9 -10 oraz 16 – 17 września br.  Kandydatem do grupy warsztatowej może zostać osoba, która jest w wieku 60+, jest czynnym członkiem organizacji, rady lub aktywnie działa na rzecz seniorów (w przypadku grup nieformalnych).

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniach 9 – 10 września br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Suchym Borze.

Udział w warsztatach jest bezpłatny a ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, 
telefon kontaktowy, nazwę organizacji lub rady seniora oraz miejsce zamieszkania. Z jednej organizacji lub rady można zgłosić maksymalnie 2 
osoby.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy a.szyniec@opolskie.pl do dnia 7 września br. do godz. 15:00

zaproszenie na spotkanie.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów