Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Punkt informacyjno-kosultacyjno-promocyjny na Dożynkach Gminno - Powiatowych w Lubszy!

LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji serdecznie zaprasza do punktu informacyjno-konsultacyjno-promocyjnego na Dożynkach Gminno - Powiatowych w Lubszy dnia 10.09.2017 r.

Serdecznie Zapraszamy!

dożynki 2.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów