Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD na imprezie lokalnej - VI Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka

W dniu dzisiejszym tj. 09.09.2017 r. w ramach realizacji planu komunikacji na 2017 rok, LGD wzięło udział w imprezie lokalnej organizowanej przez Gminę Murów - VI Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka. Na naszym stoisku budowałyśmy pozytywny wizerunek LGD oraz LSR. Poinformowałyśmy potencjalnych beneficjentów o LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania dofinansowania, kryteriach oceny projektów oraz tych operacji, a także promowałyśmy nasz obszar. 
Dodatkowo miałyśmy również  okazję wręczać nagrody dla najstarszego uczestnika oraz najstarszej uczestniczki Biegu.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów