Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja Zarządu Stowarzyszenia nt. odstąpienia od konkursów grantowych

W wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach  konkursów na wybór grantobiorców, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak:

uchwałą nr 27/2017 z dnia 05.09.2017 r.  podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego nr 8/2017/G ogłoszonego w dniu 06.07.2017 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia, przeprowadzonego w związku z przystąpieniem do realizacji projektu grantowego pod nazwą „akcje edukacyjne i integracyjne”.

PDFUchwała Zarządu.pdf (856,24KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów