Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dla Członków Rady Programowej, Zarządu oraz Pracowników Biura LGD

W dniach 15-16.09.2017 r. w Buffalo Ranch w Dąbrówce Dolnej, w ramach realizacji planu szkoleń Stowarzyszenia, odbyło się szkolenie dla Członków Rady Programowej, Zarządu oraz Pracowników Biura LGD w zakresie omówienia zmian w ustawie o RLKS, nowych wytycznych oraz planowanej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Oprócz części merytorycznej znalazł się również czas na dyskusje, wymianę poglądów oraz doświadczeń.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów