Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze na członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

Ogłoszenie o naborze na członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego wraz z załącznikami (formularze zgłoszenia).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 października 2017 r. drogą mailową na adres a.szyniec@gazeta.pl, droga pocztową lub osobiście.

PDFZarzadzenie MWO 114_2017.pdf (2,11MB)

PDFogłoszenie o naborze członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.pdf (435,05KB)

DOCXzał.-1-do-zarządzenia-formularz-zgłoszeniowy-dla-przedstawicieli RS.docx (16,63KB)

DOCXzał.-2-do-zarządzenia-formularz-zgłoszeniowy-dla-kandydatów-na-członków-forum-organizacje-i-grupy-nieformalne.docx (18,17KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów