Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nasza beneficjentka- Natalia Linkert!

Nasza beneficjentka- Natalia Linkert, dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", założyła firmę oferującą usługi w zakresie projektowania wnętrz  oraz wykończenia 
materiałowego elewacji wraz z kolorystyką (wizualizacje fotorealistyczne obiektów).

Życzymy samych sukcesów i serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zachęcamy do skorzystania z usług projektantki! 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów