Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Zapraszamy na Stobrawski Zielony Szlak" - Zespół muzyczny Silesia z Łubnian

Zespół Śląskiej Pieśni Ludowej SILESIA
Rok powstania – 1993

 Repertuar Zespołu obejmuje stare śląskie pieśni ludowe, do dziś żywotne w starszym pokoleniu autochtonicznych mieszkanców tego nadodrzańskiego regionu. Tematyka tych pieśni wyraża – jak w wielu pieśniach ludowych – codzienne doświadczenie, radości i smutki, losy mieszkańców wsi; wyobraźnia i wrażliwość ludu znalazła swój wyraz w równie starej, często archaicznej gwarze – fascynującej gwarze śląskiej. Członkowie „Silesii” są naturalnymi spadkobiercami tych pieśni i  tego języka – pochodzą z tutejszych podopolskich  wsi – z Dąbrówki Łubniańskiej, Brynicy i z Gosławic. Współczesne, nowe aranżacje tych pieśni sprawiają, iż brzmią one pięknie i czysto, stosownie dla odbiorcy XXI wieku.

Zespół występował w wielu programach radiowych i telewizyjnych, między innymi: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Opola, Katowic.
Koncertował w wielu miejscach na terenie Polski, a także poza granicami kraju w Czechach, Niemczech na Bawarii i w Berlinie, na Litwie – w Wilnie, w Rosji, Stanach Zjednoczonych (Teksas).
„Silesia” jest laureatem wielu nagród i wyróżnień:
I nagrody na Opolskim Święcie Ludowej w 1995, 1997 i 2001 rok.
I nagrody na Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Wiatraki” w 1994 i 1996 roku.
Tytuł Opolanie Roku w 1995 r. przyznany przez redakcję „Gazety Opolskiej”

Rok 1996 – pierwsze studyjne nagranie i wydanie kasety magnetofonowej „Prze tą nasą siynią”

Rok 1997 – nagranie i wydanie płyty CD „Śląsk muzyką malowany”

Rok 2003 – Nagroda Allianz 2002 – „NIKE” – przyznana w kategorii kultura

Rok – 2008 – (6 czerwca) Odznaka honorowa Marszałka Województwa Opolskiego za zasługi dla Województwa Opolskiego

Rok 2009 – Nominacja w kategorii kultura do Złotej spinki – wyróżnienia Nowej Trybuny Opolskiej

Solistki Zespołu – Gabriela Dworakowska i Barbara Wysocka poza upowszechnianiem śląskich pieśni ludowych są również laureatkami „Szansy na sukces” – prestiżowego programu Telewizji Polskiej

Lider zespołu – Krystian Czech jest pomysłodawcą i  współorganizatorem przedsięwzięcia  promującego i upowszechniającego śląskie gwary i dialekty – Regionalnego Konkursu ZE ŚLĄSKIEM NA TY

W propagowaniu  swojego języka domowego – dialektu  obejmującego część obszaru północnej części województwa opolskiego, Silesia występowała wielokrotnie w znaczącym dla  Górnego Śląska konkursie „Po naszymu czyli po Śląsku”, organizowanym przez Radio Katowice

Rok 1994 – Krystian Czech III msc.

Rok 1997 – Gabriela Dworakowska – I msc. i tytuł  Ślązaczki Roku

Rok 2011 – Gabriela Dworakowska otrzymała nagrodę  Kuratora Opolskiego oraz Srebrny Krzyż zasługi za działalność artystyczno-edukacyjną nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  Bronisława Komorowskiego.

„Silesia” śpiewa kolędy

Zespół Folklorystyczny „Silesia”, znany dotychczas z koncertów i nagrań śląskich pieśni ludowych, prezentuje tym razem swoje śpiewanie kolęd – równie ujmujące, równie wierne ich pierwotnym kształtom słowa i melodii, jak w swoim śpiewaniu starych pieśni ludu śląskiego. Prostota i czułość brzmienia tego kolędowania, wyniesione z tradycji śpiewania domowego, a od kilku lat także bożonarodzeniowego koncertowania w kościołach opolskich, czyni z tego nagrania niepowtarzalne świadectwo naszego odradzającego się co roku świątecznego wzruszenia.

Nagrania dokonano w studiu Polskiego Radia w Opolu (październik-grudzień 2008).
Zespół „Silesia” dziękuje Dyrekcji i Pracownikom Radia Opole za możliwość nagrania, Andrzejowi Czubińskiemu za realizację nagrania oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu płyty.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów