Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej z dnia 22.09.2017 r. oraz listy rankingowe.

Protokół z Posiedzenia Rady programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 22.09.2017 r.

PDFProtokół z Posiedzenia Rady z dnia 22.09.2017.pdf (6,71MB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 5/2017/G

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem nabór nr 5-2017-G.pdf (594,59KB)

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 5/2017/G

PDFLista operacji wybranych do finansowania nabór 5-2017-G.pdf (606,27KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 7/2017/G

PDFLista operacji zgodnym z ogłoszeniem o naborze 7-2017-G.pdf (564,48KB)

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 7/2017/G

PDFLista operacji wybranych do dofinansowania - 7-2017-G.pdf (573,21KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru: 9/2017/G

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem nabór nr 9-2017-G.pdf (224,46KB)

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru 9/2017/G

PDFLista operacji wybranych do dofinansowania nabór nr 9-2017-G.pdf (236,77KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów