Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem, historii, przyrody i kultury" - Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny w Kowalowicach. Świątynia należy do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach w dekanacie Namysłów wschód, archidiecezji wrocławskiej. Dnia 17 grudnia 2004 roku, pod numerem A-34/2004, kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Pierwsza wzmianka o kościele w Kowalowicach pochodzi z 1595 roku. Była to drewniana świątynia, wybudowana przez zamieszkujących te tereny ewangelików. Obecna świątynia została wybudowana w latach 1868-1870, przez mistrza murarskiego Kricke z pobliskiego Namysłowa. Budowlę zaprojektował architekt K. Lüdecke z Wrocławia. Wnętrze świątyni ubogaca, zachowany z poprzedniej świątyni m.in.:

  • renesansowy tryptyk z XVI wieku,
  • ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem

oraz pochodząca z końca XIV wieku

  • gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem na tronie.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosciol_Niepokalanego_Poczecia_Najswietszej_Maryi_Panny_w_Kowalowicach

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów