Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Pomnik Fryderyka Wielkiego w Pokoju

Na niewielkim wzniesieniu zwanym Wzgórzem Minerwy, znajduje się pomnik Fryderyka Wielkiego, przez mieszkańców zwany "Stary Fryc". Pomnik zastał wyrzeźbiony w 1790 r. przez Stein’a z Wrocławia. Według powszechnej opinii, jest to jedyny pomnik króla Prus w Polsce, chociaż bez głowy i ramion. Władca jest przedstawiony w pozycji stojącej w stroju myśliwskim. Wg źródeł za rządów Fryderyka Wielkiego w obecnej gminie Pokój powstały wsie: Ładza (1770), Krzywa Góra (1772), Siedlice (1773) i Lubnów (1786).

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów