Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Kościół cmentarny p.w. Św. Andrzeja w Popielowie, ul. Dworcowa

W roku 1292 wymieniany kapłan w Popielowie; w średniowieczu, aż do końca  wojny trzydziestoletniej wieś stanowiła osobną parafię p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja, następnie znajdująca się tu świątynia stała się filią parafii w Siołkowicach. Najstarszy kościół wzniesiono prawdopodobnie już w średniowieczu. W roku 1654 wzniesiono nową, drewnianą świątynię, którą wyposażono w bogaty barokowy wystrój. Rozwój wsi sprawił, że w roku 1883 utworzono w Popielowie osobną parafię. W roku 1884 cieśla Frach ze Starych Kolni rozebrał drewniany kościół i przeniósł go na cmentarz przy ul. Dworcowej. W roku 1887 przystąpiono do budowy nowej  świątyni w stylu neogotyckim, którą konsekrowano w roku 1889. Drewniany kościół od ponad stu lat pełni funkcję kościoła pogrzebowego. W latach 90 XX w. poddano go gruntownej restauracji, w trakcie której, niestety, część oryginalnych ścian została wymieniona na nowe.
Usytuowany w centrum wsi, na cmentarzu dostępnym od strony ul. Dworcowej.
Zbudowany z drewna w konstrukcji zrębowej; ściany nawy i zakrystii szalowane deskami; poszycie gontami.
Orientowany, jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Otwory okienne zamknięte odcinkowo.
Nawa i prezbiterium przykryta stropem z podsufitką, w zakrystii strop belkowy; chór wsparty na ośmiu słupach. Ołtarz główny, ambona i prospekt organowy barokowe z 2 poł. XVII w. Na ścianach ze resztki polichromii. 
Ochronie konserwatorskiej podlega bryła obiektu, forma elewacji oraz wszystkie elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia.

 

KOŚCIÓŁ, OBECNIE CMENTARNY, P.W. ŚW. JANA CHRZCIELA I ŚW. ANDRZEJA 800x600.jpeg

 

Źródło:http://popielow.pl/329/519/kosciol-cmentarny-pw-sw-andrzeja.html

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów