Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Projekt „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych"

Szanowni Państwo,

Projekt „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych" dla osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 39 roku 
życia z województwa opolskiego skierowany jest do osób z całego terenu województwa opolskiego. W szczególności zaś zapraszamy osoby z 
powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego oraz gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, 
Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice.

W ramach projektu oferujemy indywidualne wsparcie doradcze (doradcy zawodowego/trenera pracy i psychologa), indywidualne i kompleksowe 
pośrednictwo pracy, kursy zawodowe (zapewniamy stypendium szkoleniowe) dedykowane dla wszystkich uczestników projektu oraz staże (przewidziane są dla 25 osób, które nie mają doświadczenia zawodowego lub mają małe doświadczenie zawodowe; gwarantujemy badanie lekarskie i stypendium stażowe).

Zapraszamy kobiety i mężczyzn – osoby nieaktywne zawodowo, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zarejestrowane w urzędach pracy, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnością, kobiety będące na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, osoby na urlopie rodzicielskim, osoby posiadające gospodarstwo poniżej 2 ha.

Projekt jest finansowany ze środków EFS, a udział w nim jest bezpłatny. 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów