Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na szkolenie dotyczące grantów!

W dniu 15.11.2017 br. o godz: 15.30 w Urzędzie Gminy Pokój - Sala Narad odbędzie się szkolenie dotyczące grantów. Swój udział w spotkaniu można zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na maila: lgd@stobrawskiszlak.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD, do dnia 13.11.2017 br.. Formularz zgłoszeniowy: DOCXformularz szkolenie z grantów.docx (70,37KB)

granty szkolenie.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów