Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

UWAGA BENEFICJENCI REALIZUJĄCY OPERACJE W RAMCH PROW 2014-2020!!!

Poniżej zamieszczamy pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu obliczania terminów w toku postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo finansowym w ramach PROW 2014–2020.

PDFSW - obliczanie terminu.(1139169_666589)-1.pdf (171,07KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów