Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

UWAGA!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zostały opracowane – bardziej funkcjonalne - elektroniczne wersje formularzy wniosków do poddziałania 19.2.
W związku z uwagami dotyczącymi technicznych aspektów uzupełniania elektronicznych wersji wniosków, zostały wprowadzone techniczne zmiany, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie i ułatwienie wypełniania formularzy przez Wnioskodawców. Zmiany nie dotyczą kwestii merytorycznych, a jedynie technicznych.

Nowe dokumenty znajdą Państwo na stronie:

http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html

http://stobrawskiszlak.pl/1038/2028/ii-operacje-w-ramch-poddzialania-192-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów