Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Kościół w Kobylnie

Kościół został zbudowany w stylu barokowo-klasycystycznym. Jest to budowla murowana z cegły i otynkowana. Na elewacji widać ramowy podział ścian. Okna we wschodniej części prezbiterium i w przyziemiu po bokach wieży są poziome, owalne. Elewacja zachodnia wraz z wieżą nieznacznie wystaje przed licem ścian. Gzyms okala korpus budynku. Na wieży widać niski, trójkątny przyczółek. Dwie górne kondygnacje wieży rozdzielone są również gzymsem. Ponad oknami najwyższej kondygnacji wieży, znajduje się pomieszczenie na tarcze zegarowe. Dach jest typu dwuspadowego, o jednej kalenicy. Dach nad zakrystią jest natomiast typu pulpitowego. Całość dachówką. Wieża zakończona jest ośmiobocznym hełmem, podbity gontem i blachą. Drzwi wejściowe do kościoła są typu klepkowego. Prezbiterium jest jednoprzęsłowe zamknięte prostą ścianą. Od strony południowej znajduje się zakrystia. Nawa jest dwuprzęsłowa, nieco szersza od prezbiterium. Wszystkie narożniki wewnątrz i zewnątrz prezbiterium są zaokrąglone, natomiast w przejściu z prezbiterium do nawy wklęsłe. W zakrystii sklepienie jest typu klasztornego z lunetami. Łuk tęczowy zamknięto półkoliście. W nawie znajdują się filary przyścienne o lekko wklęsłych bokach. Wejście do kruchty pod wieżą zamknięto odcinkowo. Przejście z pomieszczeń bocznych na chór muzyczny jest dość niskie. Chór muzyczny wsparto na dwóch trapezowych filarach podpierających arkady, z którymi środkowa jest o łuku odcinkowym, natomiast boczne arkady o łukach koszowych. Konfesjonał posiada cechy klasyczne i wykonano go w I połowie XIX wieku. Na uwagę zasługuje również ludowy obraz św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII/XIX wieku

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Mateusza_w_Kobylnie

POL_Kobylno_kosciol.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów