Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Replika pręgierza w Namysłowie

Pręgierz w Namysłowie pojawił się już w średniowieczu. Nie jest znana pierwotna lokalizacja pręgierza, przy którym wymierzane były kary. Być może mieścił się w tym samym miejscu, tj. na rynku, gdzie obecnie znajduje się jego metalowa replika. Istnieją natomiast zapisy kronikarskie, z których dowiadujemy się, że obsługiwali go kaci zamieszkujący w okolicach miasta. Każdorazowe wymierzanie kary było zawsze widowiskiem, być może rozrywką, ale jednocześnie przestrogą, co czeka każdego, kto złamie ustalone prawo.

 

Na przełomie XVIII i XIX wieku, wraz z rozwojem sądów i utworzeniem pierwszych formacji policyjnych, skończyły się w mieście publiczne egzekucje.

replika pręgierza.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/28641,namyslow-replika-pregierza.html

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów