Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" Pałac w Starościnie

Kolejna perełka z obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak, która może być Państwa inspiracją na III Międzynarodowym Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek. Zparaszamy do zapoznania się z jego historią.

Pierwsze wzmianki o Starościnie pojawiają się w średniowieczu. W XV w. Istniała tutaj wieża mieszkalna. Majątek należał do starostów wrocławskich. W 1604 r. wdowa po staroście Georgu Dreske sprzedała wieś Konradowi von Saurma. Przebudował on dawną wieżę mieszkalną w dworek. W XVIII w. Odnowiono siedzibę w duchu baroku, powięszając budynek i ogród.
Na początku XIX w. przebudowano dwór, dodając piętrowe skrzydła oraz klasycystyczny kostium. Budynek zyskał formę klasycystycznego pałacu na planie litery U. Dobudowano również oficynę, a park przekształcono w założenie krajobrazowe. W latach 1917-1919 pałac ponownie odremontowano, dodano również ozdobne elementy fasadom.Majątek pozostał w rękach rodziny Saurma do końca drugiej wojny światowej. Następnie został upaństwowiony, a pałac wykorzystywano jako szkołę, internat i dom dziecka. W latach 90-tych w pałacu mieścił się gminny ośrodek kultury. W 2008 r. obiekt kupiła firma Zarmen Sp. z o.o. z przeznaczeniem na centrum konferencyjne.

Barokowo klasycystyczny pałac z XVIIw. Jest to murowany budynek trójskrzydłowy, dwukondygnacyjny, z wewnętrznym dziedzińcem otwartym od strony podjazdu. Pałac nakrywają dachy czterospadowe z lukarnami. Elewacja frontowa (pd.-zach.) posiada siedem osi, wyróżnia się centralnie umieszczonym wejściem z portykiem balkonowym zwieńczonym tympanonem. Elewacje zachowały częściowo pilastry, gzyms wieńczący oraz prostokątne opaski okienne. Część okien zamknięta jest łukiem koszowym. Układ pomieszczeń pozostał wielotraktowy, z sienią i klatką schodową na osi, w skrzydłach bocznych istnieje korytarze od strony dziedzińca. W jednym z pomieszczeń zachowało się sklepienie kolebkowo krzyżowe.

Park krajobrazowy z cennymi okazami starodrzewu. Uwagę zwracają m.in.: katalpa wielokwiatowa, tulipanowiec amerykański i świerk Brawera.W parku znajduje się zrujnowana kaplica grobowa dawnych właścicieli i klasycystyczna oficyna wzniesiona około1800 r.

Przetrwała niewielka część folwarku, m.in. spichlerz. Oficyna to budynek murowany na planie prostokąta, parterowy, nakryty dachem naczółkowym. Fasada jest zaznaczona osiowo umieszczonym portykiem wgłębnym wspartym na parze kolumn toskańskich. Portyk jest zwieńczony trójkątnym przyczółkiem. Elewacje oficyny zdobione są boniowaniem. 

Źródło: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/4234/Staroscin/

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów