Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

UWAGA!

Zgodnie z przyjętymi zasadami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wszelkie zapytania dotyczące wdrażania poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność należy kierować do podmiotu wdrażającego, tj. do samorządu województwa, z którym właściwa miejscowo LGD podpisała umowę o warunkach  i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowę ramową). Dane adresowe samorządów województw udostępnione są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.

W związku z powyższym, wszystkie pytania które zostaną skierowane do Agencji Płatniczej będą przesłane do właściwego samorządu województwa w celu udzielenia odpowiedzi.

W przypadku, kiedy na podstawie przekazanych danych przez nadawcę pytania (np. miejsce zamieszkania), Agencja Płatnicza nie będzie mogła ustalić właściwego samorządu województwa – pytanie pozostanie bez rozpatrzenia.

Informuję, że nowo wprowadzone pytania i odpowiedzi zostały oznaczone kolorem niebieskim

PDFTabela_19_2__22092017.pdf (1,75MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów