Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Zapraszamy na Stobrawski Zielony Szlak" - Pałac w Garbowie

Brak dostępu do materiałów źródłowych uniemożliwia przedstawienie historii miejscowości oraz majątku w Garbowie. Być może wioska została założona w średniowieczu, jako osada służebna należąca do książąt brzeskich. W czasach późniejszych w Garbowie znajdował się książęcy folwark. W ksiąg adresowych z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku wynika, że od 1883 r. majątek w Garbowie należał do rodziny von Löbbecke. W 1905 r. właścicielem dóbr liczących 365 ha był Franz von Löbbecke, a w 1921 r. Oskar von Löbbecke. W 1937 r. posiadłość pod nazwą Michelwitz (Garbów został włączony do sąsiednich Michałowic), pomniejszona do 341 ha, należała do Fryderyka Edwarda von Löbbecke. Prawdopodobnie w rękach jego rodziny pozostała do 1945 roku. Po wojnie majątek został znacjonalizowany i przekazany w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Garbów po 1945 roku w dalszym ciągu pozostawał przysiółkiem Michałowic, dopiero od 1998 roku stanowi osobne sołectwo.

Klasycystyczny pałac w Garbowie powstał zapewne w XIX w. Budynek murowany na planie zbliżonym do litery „L”, składa się z korpusu i niewielkiego skrzydła bocznego. Pałac murowany z cegły, potynkowany, podpiwniczony, dwukondygnacjowy, nakryty dachem naczółkowym wykonanym z dachówki. Fasada trzynastoosiowa z centralnie usytuowanym głównym wejście poprzedzonym murowanym gankiem, o ściętych narożach, podtrzymującym balkon. Ponad częścią środkową budynku niewielki trójkątny przyczółek. W elewacji ogrodowej portyk kolumnowy podtrzymujący belkowanie i fronton z kartuszami herbowymi. W jednej z bocznych elewacji niewielka dobudówka. Druga boczna elewacja łączy pałac z nowszymi budynkami. Skromne elewacje pałacu zachowały niewiele detali architektonicznych: gzyms między piętrami i gzyms wieńczący, proste obramowania otworów okiennych drugiej kondygnacji, w skrzydle bocznym resztki podziałów zdwojonymi pilastrami. W oknach przyziemia kraty. Układ wnętrz dwutraktowy z korytarzem pomiędzy traktami i centralnie położoną sienią. Obecnie pałac w Garbowie wykorzystywany jest jako wielorodzinny budynek mieszkalny. Dawną rezydencję można zobaczyć z zewnątrz. Do pałacu przylega niewielki park krajobrazowy, a przed jego frontem znajduje się niewielki gazon. W pobliżu budynki gospodarcze dawnego folwarku, użytkowane, należą do gospodarstwa rolnego osoby prywatnej.

Źródło: https://www.palaceslaska.pl/index.php/indeks-alfabetyczny/g/311-garbow

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów