Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" -Kościół św. Józefa Robotnika w Zawiści

Nim wybudowano kościół w Zawiści, we wsi była drewniana dzwonnica. Znajdowała się ona w miejscu dzisiejszej ulicy Odrodzenia Polski 21. Kościół w Zawiści został zbudowany przez ks. Wilhelma Schamperę w roku 1927. Konsekracji dokonał  sufragan wrocławski, ks. bp Wojciech 30 listopada 1927 roku. Patronem kościoła jest św. Józef Robotnik. Kościół w stylu neobarokowym zaprojektował architekt Hanns Schlicht z Wrocławia. Koszt budowy wyniósł 62 tysiące RM (marek niemieckich). Kościół miał początkowo trzy dzwony, obecnie ma tylko jeden, ponieważ dwa z nich zostały w czasie wojny zabrane na cele wojenne. Chrzcielnicę, figurę Zmartwychwstałego oraz prawdopodobnie ołtarz, wykonał Zakład Artystyczno - Rzeźbiarski Masorz Franciszek z Rybnika. Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego była ukończona w lutym 1955 roku. Najstarsze księgi metrykalne dotyczące Zawiści są własnością parafii Fałkowice.

Odpust parafialny ku czci św. Józefa Robotnika obchodzony jest w Zawiści w ostatnią niedzielę kwietnia. Tydzień później w dekanacie obchodzony jest odpust w parafii Osowiec-Węgry, gdzie również znajduje się kościół pod tym samym wezwaniem, co w Zawiści.

Źródło:http://parafiazawisc.pl/

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów