Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” - Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubszy

Parafia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubszy została erygowana 3 stycznia 1856 roku. Kościół katolicki, który stał koło plebanii – dzisiejszy zamknięty stary cmentarz – został zbudowany około 1707 roku i zniszczony w 1945 roku przez wojska sowieckie.

W latach 1950 został całkowicie rozebrany  - na jego miejscu postawiono krzyż. Społeczność Lubszańska pochodząca z kresów wschodznich z okolic Czerwonogrodu i Nyrkowa zaadaptowała świątynię ewangelicką zbudowaną w roku 1822 i nadała mu wezwanie Nawiedzenia Najwiętszej Maryi Panny. Jest to kościół murowany, jednonawowy, orientowany, bez wyraźnych cech stylowych, kryty dwuspadowym dachem – dachówką ceramiczną, wewnątrz strop płaski (remontowany w roku 1983), pomiędzy emporamiod zachodu, chór muzyczny, drewniany. W świątyni umiejscowiona jest też chrzcielnica, której pochodzenie określa się na XV/XVI wiek oraz dwie figury drewniane świętych Piotra i Pawła. W latach 1968/69 wstawiono dwa witraże. W 1996 roku wyremontowano wieżę kościoła i pokryto ją blachą miedzianą.

Przy kościele umiejscowiony jest też pomnik pomordowanych 100 parafian, których bestialsko dnia 2 lutego 1940 roku pozbawiono życia. Z miejsca kaźni przywieziono ziemię przesiąkniętą krwią i w urnie umiejscowiono przy pomniku dla pamięci potomnych.

Do parafii należą jeszcze wioski Garbów, Piastowice i Michałowice (filia). Społeczność Michałowic w 1945 roku adaptowała poewangelicką świątynię p.w. Świętego Michała Archanioła. Kościół zbudowano w 1841 roku na miejscu spalonego w 1824 roku. Jest on murowany, orientowany, jednonawowy, późnokasycystyczny. Wewnątrz posiada chór i strop płaski. W  1993 roku wstawiono witraż patrona wsi i kościoła – Świętego Michała Archanioła.

Na terenie parafii są dwie szkoły podstawowe – w Lubszy im. Jana Pawła II i w Michałowicach Katolicka szkoła należąca do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie oraz jedno przedszkole.

źródło:http://www.lubsza.archidiecezja.wroc.pl/?page_id=12

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów