Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Kościół p.w. Św. Andrzeja i Jana Chrzciciela w Popielowie

Kościół p.w. Św. Andrzeja i Jana Chrzciciela w Popielowie – rzymskokatolicki kościół filialny w Popielowie. Świątynia należy do parafii NMP Królowej Aniołów w Popielowie w dekanacie Siołkowice, diecezji opolskiej.10 czerwca 1954 roku, pod numerem 110/54, obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Kościół wybudowany został w 1654 roku. W 1889 roku przeniesiony został na miejscowy cmentarz. Jest to budowla o konstrukcji zrębowej wzmocnionej słupowo, orientowany, jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Ściany nawy i zakrystii szalowane są deskami. Dach pokryty jest gontem. Otwory okienne zamknięto odcinkowo. Chór wsparty na ośmiu słupach. Ołtarz główny, ambona i prospekt organowy wykonano w stylu barokowym w II poł. XVII wieku. Na ścianach widoczna jest polichromia.Stacje Drogi Krzyżowej pochodzą z przełomu XVIII i XIX wieku.

Największe zabytki znajdują się w kościele parafialnym pw. Królowej Aniołów w Popielowie. Są to m.in obraz w ołtarzu głównym przedstawiający patronkę świątyni, pierwsza zapisana wzmianka o obrazie pochodzi z roku 1775, dwa ołtarze boczne barokowe oraz chrzcielnica.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_cmentarny_Matki_Boskiej_i_%C5%9Bw._Andrzeja_w_Popielowie

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów