Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Parafia pw. św. Antoniego w Luboszycach

Parafia pw. św. Antoniego w Luboszycach została erygowana 1 listopada 1924 r. W dużej mierze została wyodrębniona z Parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Opolu. Budowę kościoła w stylu neoromańskim rozpoczęto 23 maja 1919 r., a poświęcenie kamienia węgielnego nastąpiło 21 września 1919 r. Już 19 września 1920 r. kościół został poświęcony przez ks. prałata Józefa Kubisa. Konsekracji kościoła dokonał 4 września 1922 r. kardynał Adolf Bertram.

Swym terytorium parafia obecnie obejmuje trzy wioski: KępęLuboszyce i Biadacz. Położone są one wzdłuż drogi powiatowej łączącej Opole z Łubnianami. Kościół parafialny znajduje się w Luboszycach w centralnej części wioski, nieco odsunięty od głównej drogi.

Dekorowanie świątyni w Luboszycach trwało wiele lat. Jednym z istotnych elementów tej dekoracji jest sporych rozmiarów mozaika głównego ołtarza prezbiterium ukazująca patrona świątyni i parafii św. Antoniego z Padwy z Dzieciątkiem. Powstała ona z inicjatywy ks. Alojzego Sowy, drugiego proboszcza w Luboszycach. Została wykonana przez zakład Augusta Wagnera z Berlina w 1943 r. Oprócz św. Antoniego z Dzieciątkiem na mozaice widnieją postaci św. Urbana (patron Biadacza), św. Floriana (patron Zawady) i św. Apostołów Piotra i Pawła (patroni Kępy). Potem wykonano jeszcze mozaiki w bocznych ołtarzach przedstawiające: scenę ukrzyżowania (w prawej nawie) i postać Matki Bożej Różańcowej (w lewej nawie).

źródło: http://www.parafialuboszyce.pl/

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów