Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” – Kościół św. Rocha w Starych Budkowicach

Historia kościoła w naszej wsi sięga początków  XVIII wieku. Już wcześniej, tzn. w początkach XVII wieku miał powstać cmentarz, na którym zbudowano w Budkowicach pierwszy kościół. O tej pierwszej budowli nie wiemy zbyt wiele. Dokumenty wizytacji z lat 1713 - 1715 przeprowadzonej w parafii Jełowa, do której należały w tym czasie Budkowice, mówią o istnieniu w Budkowicach drewnianej kaplicy (capella in Budkowitz lignea), a w roku 1719 - 1720 podkreślają, że jest ona  nowa. Kościółek, zbudowany w 1713 roku po zarazie jaka wówczas nawiedziła okolicę, jako swoich patronów miał św. Rocha (święty mający chronić przed zarazami) i św. Sebastiana. Nie jesteśmy w posiadaniu żadnego dokumentu, który opisywałby bliżej wygląd naszej pierwszej  świątyni. Możemy się tylko domyślać, że była to budowla niewielka, która  po ponad stuletniej służbie mieszkańcom wsi, w międzyczasie znacznie już  rozrosłej, przestała wystarczać. Równocześnie zmieniła się także pozycja  prawna naszego kościoła. Początkowo, jak już wspomniano, była to filia  parafii Jełowa, a od 1795 roku podniesiono jej rangę do tzw. lokalii, w 
której przebywał już kapelan-lokalista. 15 XII 1827 erygowano wreszcie  samodzielną parafię, w skład której weszły obok Starych Budkowic nowo  powstałe w II pół. XVIII wieku okoliczne kolonie: Nowe Budkowice z Morcinkiem, Dę-biniec (od 1811 roku), Zagwiździe, Bukowo, Radomierowice, Kały, Młodnik, Kopiec, Grabice, Wojszyn i Murowski Młyn. Ponadto jako  filię dołączono do parafii Laskowice, gdzie 14 razy w roku odprawiano  msze. Parafia należała do dekanatu siołkowickiego. Istniejący do tej pory mały, drewniany kościółek nie mógł już w tej sytuacji wystarczyć.  Mimo ogromnych problemów, z jakimi borykali się wówczas parafianie  (klęska gradobicia i głodu, liczne choroby), podjęto decyzję o budowie  nowej świątyni. Budowa, do której swój finansowy wkład wniosły również  władze państwowe (sprawujące formalny patronat nad kościołem), była  prowadzona przez mistrza budowlanego z Opola o nazwisku Schwarz.

źródło: http://www.parafia-budkowice.pl/index.php?page_id=hist_stb

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów