Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” – Kościół poewangelicki św. Antoniego w Grabiach

Kościół poewangelicki św. Antoniego – rzymskokatolicki kościół filialny, znajdujący się w miejscowości Grabie (gmina Łubniany), należący do parafii św. Bartłomieja Apostoła w Jełowej w dekanacie Zagwiździe, diecezji opolskiej. Dnia 6 maja 2010 roku, pod numerem A-117/2010 kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego. Do 1945 roku Grabie w większości były zamieszkane przez ewangelików. Dzięki ich staraniu w 1920 roku został wybudowany, murowany kościół. Jego konsekracja miała miejsce 21 stycznia 1924 roku. W 1925 roku w Grabiach erygowana zostaje samodzielna, ewangelicka parafia, która obejmuje miejscowości: Grabie, Jełowa, Kały, Kobylno, Rzędów i Turawa. Pierwszym proboszczem został ksiądz Heintz Reder, który funkcje tę sprawował do 1939 roku. Po zakończeniu II wojny światowej kościół był powoli dewastowany, toteż w 1946 roku, katolicki ksiądz Jan Sygulla, poświęcił świątynię. Pozostała ona jednak w rękach katolików tylko przez rok. W 1947 roku kościół ponownie przeszedł pod opiekę duszpasterską pastora ewangelickiego. Do 2009 roku kościół w Grabiach był kościołem filialnym parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku. W marcu 2009 roku świątynia została przekazana rzymskokatolickiej parafii św. Bartłomieja w Jełowej.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_poewangelicki_%C5%9Bw._Antoniego_w_Grabiach

Kościół poewangelicki św. Antoniego w Grabiach.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów