Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” – Kościół Wszystkich Świętych w Głuszynie

Kościół Wszystkich Świętych – rzymskokatolicki kościół parafialny w Głuszynie. Świątynia należy do parafii Wszystkich Świętych w Głuszynie w dekanacie Namysłów wschód, archidiecezji wrocławskiej. Dnia 10 września 2014 roku, pod numerem A-219/2014, kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego

Pierwsza wzmianka o kościele w Głuszynie pochodzi z 1400 roku. Obecna świątynia została wybudowana w latach 1842-1844 w miejsce poprzedniego, drewnianego kościoła. Wnętrze świątyni ubogaca m.in.:

  • barokowy ołtarz z XVIII wieku,
  • chrzcielnica oraz
  • rzeźba św. Anny Samotrzecie

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów