Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” – Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Jełowej

Kościół św. Bartłomieja Apostoła – rzymskokatolicki kościół parafialny, znajdujący się w miejscowości Jełowa (gmina Łubniany), należący do parafii św. Bartłomieja Apostoła w Jełowej w dekanacie Zagwiździe, diecezji opolskiej. Dnia 13 października 1959 roku, pod numerem 632/59 kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Kościół w Jełowej wzmiankowany był już w 1399 roku. W 1633 roku kościół ten w wyniku pożaru spłonął. Nowy, również drewniany, zostaje wybudowany 1645 roku przez ówczesnego proboszcza księdza Wincentego Galdę. W latach 1749-1765 proboszczem parafii był ks. Józef Matuszczyk. Dobudowuje on do istniejącego drewnianego kościoła prezbiterium, które widoczne jest do dnia dzisiejszego, w obecnej świątyni. W latach 1842-1844 (proboszczem parafii był ks. Wincenz Onderka), 200-letni drewniany kościół został rozebrany (z wyjątkiem prezbiterium), a w jego miejsce postawiono nowy, murowany. Około 1867 roku wykonano malowidła nad prezbiterium ukazujące scenę ukrzyżowania oraz dwóch apostołów św. Bartłomieja i św. Mateusza. W 1910 roku zbudowano nową wieżę, kościół otynkowano i przebudowano wnętrze pod organami. W 1912 roku wzniesiono nową zakrystię. Czas po II wojnie światowej, (proboszczem parafii był ks. Jan Sygulla) to okres odbudowy zniszczonej świątyni, plebanii, domu organisty i domu sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. W 1981 roku w kościele wykonano nowy chór muzyczny, jak również rozpoczęto przebudowę i budowę nowej części budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele katechetyczne i rekolekcyjne. 16 grudnia 2010 roku w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej wybuchł pożar. Spaliła się duża część więźby dachowej nad główną nawą kościoła oraz część zakrystii. Remont i odnowa trwała 8 miesięcy. Wymieniono część posadzki, odnowiono ocalały sufit, wymieniono witraże, zamontowano nowe ławki, gruntownie wyremontowano organy oraz drewniany, gotycki ołtarz główny. 24 sierpnia 2011 roku, biskup opolski ks. Andrzej Czaja, dokonał rekonsekracji wyremontowanej świątyni.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Bart%C5%82omieja_Aposto%C5%82a_w_Je%C5%82owej

jełowa.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów