Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Uwaga! Ważne! Organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Opolskiego !

Organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Opolskiego oraz Stobrawskiego Zielonego Szlaku!                       

Samorząd Województwa Opolskiego przesyła w załączeniu pismo, wystosowane przez sieć handlową TESCO , w sprawie nawiązania współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w zakresie dystrybucji żywności.  Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem do organizacji pozarządowych 
o podjęcie współpracy i pomoc  w zorganizowaniu  przekazywania  nadwyżki produktów żywnościowych  osobom potrzebującym.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w piśmie Tesco.

TESCO-page-001.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów