Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Śpiewniki!

Przypominamy, iż zaktualizowany śpiewnik z piosenkami z VIII Stobrawskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej jest już dostępny i można go BEZPŁATNIE odebrać w biurze LGD Stobrawski Zielony Szlak. 

Serdecznie do tego zapraszamy, by już teraz móc się powoli przygotowywać do IX Stobrawskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej, który odbędzie się jesienią tego roku! :)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów