Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

W minioną sobotę tj. 27.01.2018 r. w Buffalo Ranch w Dąbrówce Dolnej w godzinach 10-16 odbyło się spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych było obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Ewaluacja wewnętrzna LGD ma na celu analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, aby lepiej zrozumieć osiągane rezultaty oraz żeby oszacować w jakim stopniu zbliżają się do osiągnięcia celu. Podczas warsztatów refleksyjnych była prowadzona
dyskusja i odpowiedziano na takie pytania jak:  
-Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD aby lepiej realizowane były cele LSR?
-W jakim stopniu kryteria wyboru projektów spełniają swoją role?
-Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i czy można ją uznać za zadowalającą?

Spotkanie przeprowadziła Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych w składzie:  Konrad Stępnik oraz Adam Dąbrowski.

Chętni zabierali również głos, by powiedzieć coś od siebie. Byli to między innymi: Jadwiga Kulczycka - Prezes LGD Stobrawski Zielony Szlak, Krzysztof Urbanek - Członek Zarządu LGD Stobrawski Zielony Szlak, Mieczysław Niedźwiedź - Pełnomocnik LGD Stobrawski Zielony Szlak, Rafał Nowowiejski - Wiceburmistrz miasta Namysłów, Hubert Kołodziej - Członek Rady Programowej LGD Stobrawski Zielony Szlak, Joanna Ptaszek - Przewodnicząca Rady Programowej LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Wszystkim dziękujemy za przybycie i widzimy się za rok. :)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów