Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o podpisaniu umów na realizację projektów grantowych

ologowanie.jpeg

Operacja  "Promocja obszaru LGD"  mająca na celu  promocję obszaru LGD poprzez  organizację działań promujących zasoby obszaru LGD, wykorzystując różne metody oraz kanały promocyjne, a także organizację wydarzeń i imprez promocyjnych jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 31.01.2018r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana  umowa   na realizację projektu  grantowego  pn.: "Promocja obszaru LGD" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Celem projektu jest promocja obszaru LGD poprzez  organizację działań promujących zasoby obszaru LGD , wykorzystując różne metody oraz kanały promocyjne, a także organizację wydarzeń i imprez promocyjnych.

W ramach projektu grantowego realizowane będzie  20 zadań.

Efektem projektu będzie  promocja  obszaru LGD poprzez działania promujące zasoby kulturowe, historyczne, przyrodnicze, społeczne LGD, promujące miejsca, usługi, produkty, tradycje, osoby, wydarzenia z obszaru LGD, działania polegające na zastosowaniu różnych metod i kanałów promocyjnych, organizacje wydarzeń i imprez promocyjnych. Operacja zostanie zrealizowana do  grudnia 2018 roku. Operacja będzie miała charakter niekomercyjny. W skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik produktu-liczba narzędzi/materiałów/kanałów promocyjnych.

___________________________________________________________________________________________________________________

ologowanie.jpeg

Operacja  "Oferty spędzania wolnego czasu"  mająca na celu organizację czasu wolnego dla mieszkańców obszaru LGD  jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 31.01.2018r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana  umowa   na realizację projektu  grantowego  pn.: "Oferty spędzania wolnego czasu" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Celem operacji jest  organizacja czasu wolnego dla mieszkańców obszaru LGD, tym dzieci, młodzieży oraz osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR.

W ramach projektu grantowego realizowane będzie  19 zadań

Efektem projektu będą działania wzbogacające i poszerzające ofertę  spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LGD. W ramach zadań realizowane będą działania  związane z m.in. aktywnością fizyczną, integracją  i aktywizacją. Organizowane będą m.in. zajęcia sportowe- rekreacyjne, muzyczne, artystyczne, animacyjne, inicjatywy integracyjne, spotkania, wydarzenia kulturalne oraz inne różnego typu inicjatywy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizowane inicjatyw służyć będą zwiększeniu działu w życiu społecznym grup zagrożonych wykluczeniem  i defaworyzowanych.  Operacja zostanie  zrealizowana w terminie do końca grudnia 2018r.

W skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik produktu-liczba ofert spędzania wolnego czasu.

___________________________________________________________________________________________________________________

ologowanie.jpeg

Operacja  "Organizacja imprez specyficznych dla LGD"  mająca na celu promocję obszaru poprzez zorganizowanie imprez specyficznych dla obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak  jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 31.01.2018r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana  umowa   na realizację projektu  grantowego  pn.: "Organizacja imprez specyficznych dla LGD" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Celem operacji jest promocja obszaru poprzez zorganizowanie imprez specyficznych dla obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak w terminie do grudnia 2018 roku.

W ramach projektu grantowego realizowane będzie  4 zadania.

Efektem projektu będzie  promocja  obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak, jak i walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Operacja zostanie zrealizowana w terminie do grudnia 2018 r. Efektem operacji będzie organizacja 4 imprez  specyficznych dla LGD, ogólnodostępnych:

1. XV Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera

2.  XXV Jubileuszowy Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”|

3. Fryderycjańskie Dni Kultury

4. Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka

W skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik produktu-liczba wydarzeń/imprez.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów