Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Otwarty konkurs ofert- Odnowa Wsi 2018

W dniu dzisiejszym na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zamieszczone zostało ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków do otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i  odnowy wsi.

Termin składania wniosków upływa 02 marca 2018r. Maksymalny poziom dofinansowania projektów – 12 000,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem (http://bip.opolskie.pl/2018/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2018-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-3/). 

Jednocześnie zapraszamy na dwudniowe spotkanie liderów odnowy wsi, które odbędzie się w dniach 09-10.02.2018r. w Pałacu Izbicko, gm. Izbicko. (link: http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=344).

W pierwszym dniu spotkania szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane z otwartym konkursem.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów