Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem, historii, przyrody i kultury" - Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wykaz zamków, pałaców, dworków i kościołów na III Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek już dostępny na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html Zgłoszenia przyjmowane są do 06.04.2018 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w naszym Festiwalu, który odbędzie się 21.04.2018 r.! Prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną o wybranym obiekcie. Należy pamiętać, iż ilość miejsc jest ograniczona!

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół filialny w Smarchowicach Śląskich. Świątynia należy do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie, w dekanacie Namysłów zachód, archidiecezji wrocławskiej. Dnia 25 listopada 1954 roku, pod numerem 135/54 kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1580 roku. W 1603 roku zbudowano istniejącą do dziś drewnianą świątynię. Do 1654 roku należał do ewangelików. W 1848 i w latach 20. XX wieku był wielokrotnie remontowany.

Jest to jednonawowa drewniana świątynia posiadająca konstrukcję zrębową, wzmocnioną słupowo – ramową. Kościół jest orientowany i wzniesiony na podmurowaniu z cegły. Prezbiterium świątyni jest mniejsze w stosunku do nawy i zamknięte prostokątnie. Budowla nakryta jest dachem dwukalenicowym, zlożonym z gontów. W środkowej części dachu jest umieszczona drewniana wieżyczka czworoboczna, nakryta dachem piramidalnym. Wnętrze nakryte jest stropem podpartym słupem. Chór muzyczny z emporą (północną) są podparte słupami. Ołtarz główny w stylu późnorenesansowym pochodzi z XVII wieku i reprezentuje typ tryptyku. Ambona w stylu późnorenesansowym pochodzi z 1604 roku. Ławki pochodzą z XVII wieku. W oknach znajdują się witraże.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Podwy%C5%BCszenia_Krzy%C5%BCa_%C5%9Awi%C4%99tego_w_Smarchowicach_%C5%9Al%C4%85skich

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów