Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu

 

Kościół Wniebowstąpienia Pana Jezusa to rzymskokatolicki kościół filialny w miejscowości Miejsce w gminie Świerczów. Świątynia należy do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie, w dekanacie Namysłów zachód, archidiecezji wrocławskiej. Dnia 7 kwietnia 2016 roku, pod numerem A-251/2016 kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Pierwotnie kościół w miejscowości Miejsce został wybudowany w XVIII wieku. Była to budowla drewniana. Należał on do społeczności protestanckiej. Obecna murowana świątynia została wybudowana w 1925 roku a część wyposażenia wnętrza świątyni została przeniesiona z drewnianego kościółka. Na cmentarzu znajduje się również neogotycka kaplica z figurą św. Jana Nepomucena.

JPEG314260.jpeg (156,55KB)

źródło:


https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wniebowst%C4%85pienia_Pana_Jezusa_w_Miejscu

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/42845,miejsce-kosciol-wniebowstapienia-pana-jezusa-(xx-w-).html

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów