Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze nr 10/2018 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm

Ogłoszenie o naborze nr 10/2018, z dnia 19.02.2018 r.

PDFnr 10-2018 Ogłoszenie o naborze 1.1.2..pdf (426,16KB)

PDFnr 10-2018 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 1.1.2 rozszerzenie działalności.pdf (212,76KB)

DOCXKryteria wyboru operacji LGD Stobrawski Zielony Szlak.docx (34,86KB)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

UWAGA!!!

W treści ogłoszenia w pkt. V Kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, które uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, w ppkt. 4 Wysokość wnioskowanej dotacji - max. 3 pkt., pojawiła się omyłka pisarska. Maksymalna ilość punktów, które można otrzymać za to kryterium to 9 pkt (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak).

Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm.

Forma wsparcia: refundacja do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

Termin składania wniosków: 05.03.2018 r. – 19.03.2018 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.                Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w godz. od 9.00-14.00, a wostatnim dniu składania wniosków tj. 19.03.2018 r. do godz. 12.00.
Wysokość limitu środków: 876 372,00 zł.
Kwoty wsparcia: min. 25 000,00 zł, max. 146 000,00 zł

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów