Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy do zgłaszania się na indywidualne konsultacje!

Już teraz można zgłaszać chęć udziału w indywidualnych konsultacjach dotyczących omówienia wniosków na nabory nr 10/2018 - 15/2018 w ramach ogłoszonych w dniu 19.02.2018 r. naborów. W celu umówienia się na spotkanie w siedzibie biura LGD należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Data oraz godzina konsultacji zostanie ustalona telefonicznie. 

Formularz zgłoszeniowy: DOCXformularz-indywidualne-konsultacje.docx (71,04KB)

indywidualne konsultacje.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów