Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nabory!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 19.02.2018 r. ogłosił nabór:
nr 10/2018 - dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm
nr 11/2018 - dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej
nr 12/2018 - dot. Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub zmodernizowane, niekomercyjne obiekty infrastruktury turystycznej
nr 13/2018 - dot. Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub zmodernizowane, komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury turystyczne
nr 14/2018 - Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe miejsca noclegowe
nr 15/2018 - dot. Przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań
Wnioski będą przyjmowane od 05.03 - 19.03.2018 roku.
Szczegółowe informacje nt. naborów znajdują się na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html 
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy również do uczestnictwa w planowanych szkoleniach oraz zgłaszania się na indywidualne konsultacje.

plakat nabory.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów