Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dotyczące grantów - 26.02.2018 r.

W dniu 26.02.2018 r. w ramach realizacji Planu Komunikacji o godzinie 10.00 oraz 15.30 w Sali Narad Urzędu Gminy w Pokoju odbyły się dwa szkolenia dot. grantów.

Szkolenie prowadzone było przez p. Joannę Gach i dotyczyło realizacji oraz rozliczenia zadań w ramach projektów grantowych nr:

5/2017/G - Promocja obszaru LGD

7/2017/G - Oferty spędzania wolnego czasu 

9/2017/G - Organizacja imprez specyficznych LGD

W dniu 26.02.2018 r. zostały również podpisane umowy o powierzenie grantu. 

Fotogaleria ze szkolenia o godz. 10.00:

 

Fotogaleria ze szkolenia o godz. 15.30:

 

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów